บริการสั่งออนไลน์และรับสินค้าที่ Phenix

1.  บริการสั่งออนไลน์และรับสินค้าที่ร้าน: บริการสั่งออนไลน์และรับสินค้าที่ร้านของเราบนแพลตฟอร์ม PhenixBox อนุญาตให้ท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และมารับสินค้าที่ร้านที่กำหนดไว้ภายใน Phenix หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดของคำสั่งซื้อและสถานที่รับสินค้า

2. การรับสินค้า:

  • เมื่อคำสั่งซื้อของท่านพร้อมสำหรับการรับ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน
  • กรุณานำอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายมายืนยันตัวตนเมื่อมารับสินค้า
  • ท่านต้องมารับสินค้าภายใน[จำนวนวัน] วันนับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน หากไม่มารับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด คำสั่งซื้ออาจจะถูกยกเลิกและมีการคืนเงิน

3. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกคำสั่งซื้อ:

  • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุด
  • การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสามารถทำได้ก่อนที่คำสั่งซื้อจะถูกเตรียมเพื่อการรับ