ข้อพิพาท

 1. ภาพรวม:
  • คำจำกัดความ: ข้อพิพาทบน PhenixBox หมายถึงความขัดแย้งหรือความไม่เห็นด้วยระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเกี่ยวกับธุรกรรม คุณภาพของสินค้า ปัญหาการจัดส่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม
 2. ประเภทของข้อพิพาท:
  • คุณภาพสินค้า: ข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพ ความแท้ หรือสเปคของสินค้าที่จัดส่ง
  • ปัญหาการจัดส่ง: ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดส่งล่าช้า ที่อยู่ผิดพลาด หรือสินค้าชำรุดเมื่อมาถึง
  • ปัญหาการชำระเงิน: ความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระ การดำเนินการคืนเงิน หรือความผิดพลาดในใบแจ้งหนี้
  • การยกเลิกและการคืนสินค้า: ข้อพิพาทที่เกิดจากคำขอยกเลิก การนโยบายการคืนสินค้า หรือความสามารถในการคืนเงิน
 3. กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท:
  • การติดต่อเบื้องต้น: ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงผ่านระบบส่งข้อความของ PhenixBox เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกันเอง
  • การยกระดับ: หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งสองฝ่ายสามารถยกระดับข้อพิพาทไปยังฝ่ายสนับสนุนของ PhenixBox ผ่านระบบการแก้ไขข้อพิพาทของแพลตฟอร์ม
  • การทบทวนและการประนีประนอม: ฝ่ายสนับสนุนของ PhenixBox จะทบทวนกรณีนี้ ประนีประนอมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และอาจขอข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่าย
  • การตัดสินและผลลัพธ์: PhenixBox จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามข้อมูลที่ให้มาและนโยบายของแพลตฟอร์ม การตัดสินใจจะถูกแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบ และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
 4. ความรับผิดชอบของผู้ขาย:
  • ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: ผู้ขายต้องตอบกลับการแจ้งเตือนข้อพิพาทอย่างรวดเร็วและจัดหาหลักฐานและเอกสารที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกรณีของตน
  • ความร่วมมือ: ผู้ขายต้องร่วมมือกับกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทของ PhenixBox และจัดหาข้อมูลหรือความช่วยเหลือตามที่ร้องขอ
  • การปฏิบัติตาม: ผู้ขายต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจสุดท้ายที่ทำโดย PhenixBox และดำเนินการแก้ไขตามที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
 5. มาตรการป้องกัน:
  • การสื่อสารที่ชัดเจน: รักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใสกับผู้ซื้อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและข้อพิพาท
  • การรับประกันคุณภาพ: ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและคำอธิบายที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงของข้อพิพาทเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
  • การจัดส่งที่ทันเวลา: ปฏิบัติตามระยะเวลาการจัดส่งที่ตกลงกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง