การขนส่งและการจัดส่ง

การขนส่งและการจัดส่ง

การขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการค้าธุรกิจออนไลน์ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ

ดังนั้น PhenixBox จึงเล็งเห็นความสำคัญของการบริการด้านการขนส่ง และด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาและตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน ให้เป็นไปในรูปแบบของ Omni Channel เพื่อเป็นการรองรับผู้ขายและผู้ซื้อ ของทั้ง AEC Trade Center (Offline store) และบน PhenixBox Platform (Online store)

PhenixBox จึงมีบริการด้านการขนส่ง เอาไว้รองรับและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยมีช่องทางการขนส่ง 3 แบบหลักๆ คือ

  1. การบริการผ่านพันธมิตร ของ PhenixBox (Partnership Logistic by PhenixBox)
  2. การจัดส่งโดยตรง จากผู้ขาย (Seller Own Delivery)
  3. การเข้ามารับสินค้าเองโดยตรงที่ AEC Trada Center (Pick Up at Store)
  • ดำเนินการ
  • จัดส่งสินค้า
  • สินค้าถูกส่งแล้ว

นอกจากนี้ PhenixBox ยังเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยด้านการให้ข้อมูลด้านการบริการขนส่งที่หลากหลาย ให้กับทางผู้ใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของท่านเองโดยตรง

รายชื่อผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ที่เป็นพันธมิตรกับ PhenixBox มีดังนี้

สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการ สิทธิพิเศษ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่าย Service Solution Center ของ AEC Trade Center ได้ที่อีเมลล์ [email protected]

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected]