การคืนสินค้า

เว็บไซต์ฟินิกซ์บอกซ์เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกัน ทำการตกลงซื้อขายกันบนออนไลน์ ในกรณีที่มีการขอคืนสินค้า ฟินิกซ์บอกซ์ขอแนะนำว่าให้คุณติดต่อผู้ขายก่อนการคืนสินค้าทุกครั้ง และการขอคืนสินค้าควรต้องทำก่อนหมดเขตระยะเวลาของ PhenixBox Assurance (ก่อนผู้ซื้อกดยืนยันการรับสินค้า) 5 วันหลังจากบริษัทส่งสินค้าทำการส่งสินค้าถึงผู้ซื้อ