การคืนเงิน

การคืนเงิน

เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเรียบร้อย ว่าจะคืนสินค้าและคืนเงิน เมื่อแจ้งกับ PhenixBox แล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินตามช่องทาง
โดยมีระยะเวลาดังนี้

ช่องทางที่ผู้ซื้อได้ทำการชำระเงิน ช่องทางการเงิน ระยะเวลาคืน
– Internet Banking
– Bill Payment
– Direct Debit
– Debit Card
– Credit Card
– Internet Banking – ภายใน 7-10 วันทำการ*

*หมายเหตุ

  1. PhenixBox จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีผู้ซื้อ ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการขอคืนเงิน โดยใช้เวลา 7-10 วันทำการนับจากวันที่ผู้ซื้อขอคืนเงิน
  2. สำหรับเครดิตการ์ด อาจมีการหักค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 2% (+VAT) ในกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ขอยกเลิกคำสั่งซื้อถึงแม้ว่าผู้ขายได้ทำตามข้อตกลงหรือสินค้าไม่มีปัญหาใดๆ