การชำระเงิน

องค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ชเติบโตและประสบความสำเร็จ นั่นคือ ระบบการชำระเงินที่ดี เว็บไซต์ฟินิกซ์บอกซ์เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ประกอบนี้ ผนวกกับในปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านการชำระเงินได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้บริโภคในโลกยุคดิจิตอลต้องการทางเลือกในการชำระเงินใหม่ๆที่มีความสะดวกสบายสูง มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ดังนั้น ฟินิกซ์บอกซ์จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้หลากหลาย ซึ่งในอนาคต ฟินิกซ์บอกซ์จะมีช่องทางการชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) อาทิ QR CODE, PayPal และ Alipay เป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพื่อให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ฟินิกซ์บอกซ์มีช่องทางการชำระเงินที่ให้บริการ 4 ช่องทาง ได้แก่

1.การชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต
2.การชำระผ่านธนาคารที่ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต
3.การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
4.การชําระเงินด้วย QR CODE