การสั่งซื้อ

เพราะเราให้ความสำคัญกับ USER EXPERIENCE บนเว็บไซต์ฟินิกซ์บอกซ์ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าเว็บไซต์, การใช้งานได้ง่าย, รูปแบบการตอบสนองการใช้งาน, และการรองรับการเข้าถึงได้อย่างไม่มีอุปสรรค ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเอื้อให้การค้นหาสินค้าและสั่งซื้อสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

Q: ฉันจะสั่งซื้อสินค้าอย่างไร
Q: ฉันจะขอใบเสนอราคาได้อย่างไร?
Q: ฉันสามารถจ่ายเงินให้ผู้ขายหลายร้านในเวลาเดียวกันได้หรือไม่
Q: ฉันสามารถขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้ที่ไหน
Q: ฉันต้องการแก้ไขใบกำกับภาษีหรือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
Q: ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ (เช่น สี , ขนาด, จำนวน )ที่ทำรายการเรียบร้อยแล้วได้หรือไม่