พันธมิตรทางธุรกิจ

 

พันธมิตรทางธุรกิจ

  • ผู้ใช้บริการทางโลจิสติกส์
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
  • หน่วยงานภาครัฐ
  • หน่วยงานภาคเอกชน